An XPS round robin investigation on analysis of wood pulp fibres and filter paper
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Leena-Sisko Johansson

J.M. Campbell

Pedro Fardim

Anette Heijnesson Hultén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Jean-Philippe Boisvert

Marie Ernstsson

Surface Science

Vol. 584 126-132

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06