Preliminary Test Scenarios
Rapport, 2009

Författare

Mike McCarthy

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ines Heinig

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Tobias Langner

Stefanie Heinrich

Lisa Sulzberger

Swen Schaub

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06