Initial adsorption of O2 on Si(100): Non-adiabaticity originating both from a discrete and a continuous set of electronic excitations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Initial adsorption

Density-functional theory

Oxygen

Molecular dynamics

Barrier less reaction

Si(100)

Non-adiabaticity

Författare

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Surface Science

0039-6028 (ISSN)

Vol. 603 1 173-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-08