Conduction and microwave loss mechanisms in Ba0.25Sr0.75TiO3 films
Paper i proceeding, 2003

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Pär Rundqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Khaled Khamchane

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ferroelectric Thin Films XII, (Mater. Res. Soc. Symposium Proceedings)

Vol. 784 357-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07