Crack Initiation in Nodular cast Iron
Licentiatavhandling, 2005

nodualr cast iron

fatigue

mechanical properties

crack initiation


Författare

Marie Mörtsell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Ämneskategorier

Materialteknik

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology: 8

Mer information

Skapat

2017-10-07