String theory and cosmology
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

string theory

cosmology

High energy physics

Redaktör

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Teknisk fysik, Matematisk fysik

Ulf Danielsson

Ariel Goobar

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

981-256-433-0

Mer information

Skapat

2017-10-07