New Limits on the Single-Gamma-Decay of Orthopositronium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

U. Amaldi

G. Carboni

Björn Jonson

Institutionen för fysik

J. Thun

Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics

0370-2693 (ISSN)

Vol. 153 6 444-448

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1016/0370-2693(85)90490-3

Mer information

Skapat

2017-10-08