Det finns inga enkla lösningar
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Det är välkommet att Bo Rothstein i två artiklar i GP tar sig an de gamla klassiska diskussionerna om teorins roll i samhällsvetenskaplig forskningen samt om vad forskningen egentligen är till för. Det är viktigt att dessa diskussioner förs även i det offentliga rummet. Rothsteins lägesbeskrivning av en samhällsvetenskaplig forskning i kris är dock i behov av nyansering. Teorins roll diskuteras ständigt, såväl inom discipliner som tvärvetenskapligt. Den stereotypa bild Rothstein målar upp representerar i liten grad det arbete som bedrivs. Forskningen är betydligt mer nyanserad och sammansatt idag. Bland annat är korruption och dysfunktionella samhällsinstitutioner frågor som utvecklingsforskning ägnat sig åt länge. Tidigare endimensionella perspektiv har kompletterats med och berikats av mångdimensionella angreppssätt som till exempel länkar postkoloniala strukturer med interna maktrelationer. Frågan om vad vår forskning syftar till är en avgörande politiskt fråga, och vi instämmer i värdet av problemorienterad forskning. Utvecklingsforskning och genusstudier, som Rothstein speciellt pekar ut som problematiska, är områden som i stor utsträckning uppmärksammat behovet av samhällsrelevant forskning, och många forskare engagerar sig i dialog med samhällets aktörer för att bidra till lösningar på angelägna problem. Det här engagemanget har bidragit till såväl misslyckanden som förbättringar. Samhällsvetenskaplig forskning visar på komplexiteten i de problem som finns, policy däremot måste bygga på något förenklade bilder av den komplexiteten. Förutom att den reflekterar olika maktintressen. Det finns inga enkla lösningar på relationen mellan forskning och policy, diskussionen måste hållas ständigt levande. Den är också nödvändig i det tvärvetenskapliga forskningssamarbete som pågår på GU men som Rothstein mycket riktigt påpekar måste stärkas ytterligare. Forskare bidrar med kunskap men hur den ska användas bör vara upp till den demokratiska processen att avgöra. Sofie Hellberg Stina Hansson Doktorander på Institutionen för globala studier

Forskningens roll

teori

Författare

Sofie Hellberg

Göteborgs universitet

Stina Hansson

Göteborgs universitet

Göteborgs-Posten 090623

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13