The Decay of Ar-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

M. J. G. Borge

H. Gabelmann

L. Johannsen

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

K. Riisager

Olof Tengblad

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nuclear Physics A

0375-9474 (ISSN)

Vol. 515 1 21-30

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1016/0375-9474(90)90319-H

Mer information

Skapat

2017-10-06