Applications of Statistical Nuclear-Physics to Nuclear Spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

P. G. Hansen

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

A. Richter

Nuclear Physics A

0375-9474 (ISSN)

Vol. 518 1-2 13-34

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1016/0375-9474(90)90532-Q

Mer information

Skapat

2017-10-06