The Beta-Decay of Li-9 to Levels in Be-9 - a New Look
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

R. E. Azuma

P. G. Hansen

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

P. O. Larsson

Stanley Mattsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

A. Richter

K. Riisager

Olof Tengblad

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Katarina Wilhelmsen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Nuclear Physics A

0375-9474 (ISSN)

Vol. 510 2 189-208

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1016/0375-9474(90)90236-F

Mer information

Skapat

2017-10-06