1st Observation of Beta-Delayed Deuteron Emission
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

K. Riisager

M. J. G. Borge

H. Gabelmann

P. G. Hansen

L. Johannsen

Björn Jonson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

W. Kurcewicz

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

A. Richter

Olof Tengblad

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Katarina Wilhelmsen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik

Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics

0370-2693 (ISSN)

Vol. 235 1-2 30-34

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1016/0370-2693(90)90091-J

Mer information

Skapat

2017-10-06