Design and Validation of Power-Frequency magnatic field conductive shielding for underground cables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ener Salinas

Yueqiang Liu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

P Souza Jr

J Atalaya

P Cruz

Jaap E Daalder

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

CIRED 2005. 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 2005.

501-504

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06