Dimers of polycyclic aromatic hydrocarbons in density functional theory
Preprint, 2006

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Jesper Kleis

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 2005-16

Mer information

Skapat

2017-10-07