Application of van der Waals Density Functional to an Extended System: Adsorption of Benzene and Naphthalene on Graphite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

David C. Langreth

Physical Review Letters

Vol. 96 14 146107-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07