Design presents research: the relations between research intention and design outcome
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Hanna Landin

Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)