PMU based damping algorithm of power oscillation by resistive load switching
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

N.R. Ullah

O Olasumbo

Jaap E Daalder

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem

Series on Energy and Power Systems

453-457

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06