Borrhålslager gör Academicum energieffektiv
Artikel i övrig tidskrift, 2008

energy efficiency

borehole storage

Författare

Enno Abel

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 79 11 65-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06