Prognosstyrning - Ser inte skogen för alla träd
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

predictive control

weather forecast

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 79 65-

Ämneskategorier

Husbyggnad