Reglering av värme och kyla – central eller decentral pumpinstallation?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

cooling

centralized

coil control

pumps

heating

variable speed drive

VSD

pressure drop

decentralized

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad