Naturen som värmekälla – eller hur jag i mitt 70-tals hus, med god marginal, klarar framtidsmålet i IVAs Energiframsyn
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

coil control

pressure drop

VSD

variable speed drive

cooling

centralized

pumps

decentralized

heating

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

IVA-seminarium, IVA, Stockholm. Proceedings (VVS-föreningen.)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13