Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 3: Air coolers
Rapport, 2008

defrosting

ENM080

VIN091

heat transfer

frosting

air-cooler

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0280-8862

Mer information

Skapat

2017-10-06