Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 4: Food refrigeration
Rapport, 2008

heat transfer

defrosting

frosting

ENM080

VIN091

air-cooler

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0280-8862

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06