Miljöklassning av byggnader -Slutrapport april 2008
Rapport, 2008

Författare

Mauritz Glaumann

Tove Malmqvist

Åsa Svenfelt

Per-Olof Carlson

Martin Erlandsson

Johnny Andersson

Helene Wintzell

Göran Finnveden

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Tor-Göran Malmström

Ämneskategorier

Husbyggnad

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06