Pollution-induced community tolerance to irgarol in periphyton communities. Community level analysis of the psb A gene
Poster (konferens), 2006

Författare

Martin Eriksson

Göteborgs universitet

Hans Blanck

Göteborgs universitet

Adrian K Clarke

Göteborgs universitet

L. E. Franzen

ISME (International Society for Microbial Ecology) 11:th International Symposium

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Ekologi

Farmakologi och toxikologi

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10