Nanomedicine: reshaping clinical practice
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Label-free

therapy

nanoparticles

Författare

B. Fadeel

Karolinska Institutet

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

M. Malmsten

Uppsala Universitet

Maria Strømme

Angstrom Laboratory

Journal of Internal Medicine

0954-6820 (ISSN) 1365-2796 (eISSN)

Vol. 267 2-8

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1111/j.1365-2796.2009.02186.x