Matrix representations and independencies in directed acyclic graphs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Nanny Wermuth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

G. M. Marchetti

Annals of Statistics

Vol. 37 961-978

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1214/08-AOS594

Mer information

Skapat

2017-10-06