Miljöklassning av byggnader -Dags för fullskaletest
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Miljöforskning

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13