Cooling demand and daylight in commercial buildings - The influence of window design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

commercial buildings

window design

daylight

Cooling demand

Författare

Hendrik Voll

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Scanvac Newsletter

2

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08