Projektering - ”Indoor Climate Control”: Kursmaterial till kursen VIN041 INSTALLATIONSTEKNIK - PROJEKTERING
Rapport, 2003

indoor climate control

VIN041

HVAC design

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

-0280-8862

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-08