Modeling of a high resolution digital radiographic system and development of a filtering technique based on wavelet transforms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Håkan Wirdelius

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Lars Hammar

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

NDT & E International

Vol. 37 1 73-81

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08