Dynamic strain ageing effects in an extruded AA 7030 alloy subjected to tensile deformation
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Hörnqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Proceedings of 11th Intern. Conf. on Fracture, Torino, March 2005

6 pages-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15