A note on the axiomatisation of real numbers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Math.Log. Q.

Vol. 54 224-228

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-10