The simSUNDT software and experimental validation of the grain noise model
Paper i proceeding, 2003

Författare

Håkan Wirdelius

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Proc. World Congress on Ultrasonics WCU 2003

Vol. 1 101-104
2-9515619-8-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

2-9515619-8-9

Mer information

Skapat

2017-10-08