MODELLING OF ULTRASONIC BACKSCATTERING DUE TO GRAIN GROWTH IN A WELDED REGION
Paper i proceeding, 2004

Författare

Håkan Wirdelius

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Peter Bövik

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Proc. 16th World Conf. on NDT

1-8

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08