DEVELOPMENT OF A HIGH RESOLUTION X-RAY RADIOGRAPHIC TECHNIQUE, OPTIMIZED FOR ON-SITE TESTING IN RADIOACTIVE ENVIROMENTS
Paper i proceeding, 2004

Författare

Lars Hammar

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Håkan Wirdelius

Chalmers, Institutionen för maskinteknik - Chalmers Lindholmen

Proc. 16th World Conf. on NDT

1-7

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08