Heat transfer in vial lyophilization.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Int. J of Pharmaceutics

Vol. 246 1-16

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07