A new correlation for the onset of fluidisation of pulp suspensions.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Tomas Wikström

Ylva Rönnmark

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Nordic Pulp&Paper Research J

Vol. 17 374-381

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07