Towards early visualisation of virtual non-nominal geometry : an industrial design perspective
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Casper Wickman

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08