HIBRAC:a 1-D Deterministic Heavy-Ion Transport Code Optimised for Radiotherapy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Davide Mancusi

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Radiation Measurements

1350-4487 (ISSN)

44 38-46

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06