Simulations of the Radiation Environment at ISS Altitudes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Katarina Gustafsson

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Lembit Sihver

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Davide Mancusi

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

T. Sato

K. Niita

Acta Astronautica

0094-5765 (ISSN)

Vol. 65 279-288

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06