The agitation of pulp suspensions with a jet nozzle agitator.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tomas Wikström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Nordic Pulp&Paper Research J.

Vol. 13 2-8

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08