The yield stress of pulp suspensions – The influence of fibre properties and processing conditions.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Tomas Wikström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Nordic Pulp&Paper Research J.

Vol. 13 78-85

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08