High temperature convective drying of wood chips with air and superheated steam.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Anders Johansson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Christian Fyhr

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Int. J. Heat Mass Transfer

Vol. 40 2843-2858

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08