Formation of organic compounds in superheated steam drying of bark chips.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Hans Björk

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Fuel

Vol. 75 81-84

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08