Flash drying of wood chips in superheated steam.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Christian Fyhr

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

AIChE Symposium Series

Vol. 92 140-145

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08