Design of solar-dehumidification wood drying kiln characterized by high-capacity and temperature.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

DK Shang

Anders Rasmuson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

XD Zhang

Drying Technology

Vol. 13 1431-1445

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07