System för uppföljning av kroniskt sjuka i hemmet
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2009

Författare

Anna Gund

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bengt-Arne Sjöqvist

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Kaj Lindecrantz

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ants Silberberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009

45-

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Övrig annan samhällsvetenskap