System för uppföljning av kroniskt sjuka i hemmet
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Anna Gund

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bengt-Arne Sjöqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ants Silberberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Inger Ekman

Göteborgs universitet

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2009

45-

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08