Electrospinning Functional Fibers for Biomedical Applications
Licentiatavhandling, 2010

hierarchical structures

porosity

fiber morphology

Electrospinning

scaffolds

tissue engineering

PCL

PLA

microfibers

nanofibers

HA2
Opponent: Gunnar Westman

Författare

Anna Thorvaldsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Electrospinning of Highly Porous Scaffolds for Cartilage Regeneration

Biomacromolecules,; Vol. 9(2008)p. 1044-1049

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

HA2

Opponent: Gunnar Westman

Mer information

Skapat

2017-10-06