Property Directed Generation of First-Order Test Data
Paper i proceeding, 2008

Författare

Fredrik Lindblad

Göteborgs universitet

Trends in Functional Programming

Vol. 8 105-123
9781841501963 (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

9781841501963

Mer information

Skapat

2017-10-10